equi

EquiEvolution

to nowatorski projekt mający na celu kompleksową ocenę adaptacji konia do wysiłku, umożliwiającą właściwy dobór obciążeń treningowych i zapobieganie kontuzjom poprzez:

  • zastosowanie termografii
  • monitorowanie pracy serca
  • analizę parametrów fizjologicznych
  • właściwy dobór dawki pokarmowej

 

EquiEvolution to system, którego celem jest zrewolucjonizowanie podejścia do treningu koni poprzez wykorzystanie metod naukowych. Ich zaletą jest możliwość precyzyjnej oceny stopnia wytrenowania i kondycji koni, dzięki czemu trening przestaje być przypadkowy i obarczony ryzykiem kontuzji, a zaczyna być skoncentrowany na osiąganiu określonych celów sportowych.

equievolution

 

MISJA

Osiągnięcie szczytowej formy sportowej trenowanego konia przy zachowaniu jego dobrostanu psychofizycznego

uslugi

USŁUGI

ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII

ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII

 

Właściwa opieka nad koniem, będącym w trakcie treningu, nie zawsze jest wystarczająca, aby zapobiegać kontuzjom, powstającym w wyniku przetrenowania. Na szczęście jest coraz więcej precyzyjnych narzędzi, które można wykorzystać w celu wykrycia niepożądanych procesów zachodzących w poszczególnych układach organizmu, szczególnie w układzie kostnym i mięśniowym. Jednym z takich narzędzi jest badanie kamerą termowizyjną.

ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII

MONITOROWANIE PRACY SERCA

 

Trening z urządzeniem do pomiaru częstości skurczów serca (HR – heart rate) jest obecnie najbardziej popularną metodą kontroli intensywności wysiłku, pozwalającą na weryfikację adaptacji najważniejszych układów w organizmie. Polega na rejestracji ilości uderzeń serca na minutę z dokładnością EKG oraz prędkości poruszania się. Pracę serca można obserwować zarówno w trakcie trwania treningu, jak i analizować na rozkładach graficznych po zgraniu do komputera w połączeniu z innymi parametrami fizjologicznymi.
ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII

ANALIZA PARAMETRÓW FIZJOLOGICZNYCH

 

Parametry fizjologiczne, badane we krwi, pozawalają nie tylko na ocenę stanu zdrowia, ale badane regularnie, umożliwiają stworzenie indywidualnego profilu metabolicznego trenowanego konia, dzięki czemu możemy określić przyczynę zmęczenia i dobrać obciążenia treningowe.
DOBÓR DAWKI POKARMOWEJ

DOBÓR DAWKI POKARMOWEJ

 

We właściwym treningu niezwykle ważne jest odpowiednie dobranie dawki pokarmowej w zależności od wieku, wagi, płci, a przede wszystkim rodzaju wykonywanej pracy.

  

termografia

Termografia czyli prezentacja rozkładu temperatury ciała konia pozwala na wczesne wykrywanie zmian w ukrwieniu poszczególnych rejonów ciała trenowanych koni, nawet do 3 tygodni przed wystąpieniem objawów przeciążenia, dzięki czemu można odpowiednio wcześniej zmienić obciążenia treningowe i uniknąć kontuzji.

 

Przygotowanie do badania termowizyjnego

 

Karta informacyjna – badanie termowizyjne

 

ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII

Niezwykle ważnym aspektem w treningu koni sportowych jest prawidłowe dopasowanie siodła.

Termowizyjna ocena dopasowania siodła pozwala stwierdzić, czy koń ma swobodę ruchu mięśni łopatki i grzbietu, a ciężar jeźdźca jest równomiernie rozłożony.

 

 

dopasowanie siodla

SZKOLENIA

  • Zajęcia z zakresu adaptacji organizmu konia do wysiłku oraz metod oceny wydolności koni sportowych
  • Zajęcia z podstawowych zasad żywienia i układania dawek pokarmowych

 

cennik

CENNIK

1. USŁUGI

 

Ocena kondycji konia za pomocą: cena:
termografii             200 PLN
monitorowania pracy serca        100 PLN
konsultacji wyników parametrów fizjologicznych
(na podstawie badania krwi)
80 PLN
ŁĄCZNIE   300 PLN

 

 

Dopasowanie siodła     150 PLN
Konsultacje żywieniowe     80 PLN

 

2. Wszystkie ceny są kwotami brutto.

 

3. Dojazd liczony z Warszawy – 80 gr/km.

 

4. Przy stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie.

slowniczek

SŁOWNICZEK

Fizjologia

Nauka zajmująca się funkcjami komórek, tkanek, organów i działaniem całego organizmu (wszystkich układów).

Fizjologia wysiłku

Nauka zajmująca się wszystkimi układami (oddechowy, krwionośny, mięśniowy, kostny itp.) zaangażowanymi w wysiłek.

Trening

Jest to proces adaptacji organizmu do wysiłku. Poza naturalnymi predyspozycjami koni do wysiłku odgrywa kluczową rolę w osiąganiu wyników sportowych. Celem planowanego treningu powinno być podniesienie wydolności poprzez wzrost wytrzymałości i poprawę szybkości, a także podniesie zręczności (w zależności od dyscypliny jeździeckiej). Poza właściwym doborem obciążeń ważną rolę w treningu odgrywa właściwe żywienie konia.

Adaptacja do treningu

Adaptacja organizmu konia do treningu to zmiany w organizmie wywołane treningiem, można je zaobserwować przede wszystkim w układzie oddechowym, sercowo-naczyniowym oraz mięśniowym.


Dawka pokarmowa

Określenie zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe w zależności od wieku, płci, rasy, rodzaju treningu i stopnia wytrenowania konia.

Parametry fizjologiczne

Są to parametry badane we krwi konia, których analiza umożliwia ocenę adaptacji trenowanego konia do wysiłku. Przykładowo: Za biochemiczne wskaźniki uszkodzenia włókien mięśniowych będących następstwem treningu uważa się kinazę fosfokreatynową (CPK). Z kolei stężenie hemoglobiny (HGB) i wartość hematokrytowa (HCT) są wskaźnikami odzwierciedlającymi pojemność tlenową i dostarczają informacji o możliwościach wysiłkowych. Istotnymi parametrami wskazującymi na przemęczenie i przetrenowanie konia są glukoza i kwas mlekowy (LA).

Profil metaboliczny

Jest to wyliczenie dla każdego parametru fizjologicznego średniej wartości z kilku badań, co jest niezwykle istotne w interpretacji wyników ze względu na znaczne różnice osobnicze występujące u koni.

Monitor pracy serca

Służy do rejestracji częstości pracy serca. W skład zestawu wchodzi nadajnik znajdujący się w dwóch elektrodach i odbiornik w formie zegarka umieszczony na nadgarstku jeźdźca. Nadajnik odbiera impulsy elektryczne z mięśnia sercowego, które są następnie przekazywane bezprzewodowo do odbiornika, na którym można w sposób ciągły śledzić zmieniającą się częstotliwość skurczów serca.

Termografia

Prezentacja rozkładu temperatury ciała wykonywana za pomocą kamery termowizyjnej. Jej działanie opiera się na odczytywaniu poziomu emitowanego promieniowania podczerwonego z badanej powierzchni ciała. Temperatura organizmu zależy od przepływu krwi oraz od procesów metabolicznych, a zatem poziom promieniowania podczerwonego z powierzchni ciała może obrazować zwiększony lub zmniejszony przepływ krwi. Zmiany te mogą świadczyć o tworzącym się stanie zapalnym w badanym obszarze ciała (zwiększona temperatura) bądź jego niedokrwieniu (obniżona temperatura).

galeria

GALERIA

zespol

ZESPÓŁ

 

zespol

dr n. wet. inż. Agnieszka Kowalska

 

Fizjologią wysiłku zainteresowałam się w wyniku wieloletniej pasji związanej ze sportowym użytkowaniem koni. Trenując młode konie zastanawiałam się jak doprowadzić je do najwyższej formy, jednocześnie nie ryzykując przetrenowaniem lub kontuzjami. Z doświadczenia wiem, że organizm każdego konia reaguje bardzo indywidualnie, co ma odzwierciedlenie w adaptacji poszczególnych układów organizmu: mięśniowego, oddechowego, krwionośnego, a także kostnego do obciążeń treningowych. Konie sportowe pracują praktycznie na granicy możliwości swojego organizmu, doznają urazów, są wycieńczone, co obserwowałam sędziując zawody jeździeckie. Ma to wpływ na ich gorsze samopoczucie zarówno psychiczne, jak i fizyczne, a zatem także na wyniki sportowe.

 

Uwieńczeniem moich poszukiwań, jak skutecznie trenować i jednocześnie nie przetrenować, były badania, które robiłam z zakresu fizjologii wysiłku koni w ramach pracy magisterskiej („Ocena współzależności między wskaźnikami bonitacji pokroju a parametrami wydolności ruchowej ogierów półkrwi”), a następnie doktoratu („Wpływ gamma-oryzanolu i 3-hydroksy-3-metylomaślanu na wydolność fizyczną i ekspresję genów koni pełnej krwi angielskiej”).

 

Dostrzeżenie konieczności monitorowania pracy serca i parametrów fizjologicznych oraz potencjalnych stanów zapalnych za pomocą termowizji stało się przesłanką do zaproponowania kompleksowej opieki w zakresie adaptacji organizmu konia do treningu.

 

 

CELE

1. Dobór obciążeń treningowych do indywidualnych możliwości każdego konia bez ryzyka kontuzji czy przetrenowania na podstawie badanych parametrów.

 

2. Wprowadzenie wśród osób użytkujących konie sportowo nawyku dbania o dobrą kondycję swoich zwierząt.

publikacje

PUBLIKACJE

Effects of ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) and gamma-oryzanol (GO) on blood biochemical markers in exercising Thoroughbred race horses. Journal of Equine Veterinary Science 32 (2012) 542-551.

 

 czytaj 

 

Metody oceny stanu zdrowia i stopnia wytrenowania koni wyczynowych. Hodowca i Jeździec, Rok VI Nr 3(18)/2008, str. 50-52.

 

czytaj

 

Gender differences in exercise – induced intravascular haemolysis during race training in thoroughbred horses. Research in Veterinary Science 90 (2011) 133–137.

 

czytaj

 

Białko w żywieniu koni wyczynowych. Hodowca i Jeździec, Rok VI Nr 2(17)/2008, str. 54-56.

 

czytaj

 

 

 

Wolne rodniki w wysiłku koni. Hodowca i Jeździec, Rok VI 4(19)/2008, str. 54-57.

 

czytaj

 

Rola tłuszczów w diecie koni wyczynowych. Hodowca i Jeździec, Rok V/VI Nr 4(15)/2007 i 1(16)/2008, str. 58-60.

 

czytaj

 

partnerzy

PARTNERZY

 

 

 

 

Zdjęcia znajdujące się na stronie www.equievo.pl zostały wykonane przez fot. Adama Szewczaka i zamieszczone dzięki jego uprzejmości. Dziękujemy :)

kontakt

KONTAKT

EquiEvolution Agnieszka Kowalska
Ul. Gen. Z. Berlinga 25
09-100 Płońsk
woj. mazowieckie

 

Kontakt
* Dane wymagane

NIP 567-158-31-90
REGON 146877810
Nr konta:
53 1910 1048 2757 6460 9097 0001

Tel.: +48 501 470 760
Email: agnieszka@equievo.pl